Cel działalności klubu

Rozwój

Prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych podopiecznych

Sport

Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego

Zdrowy styl życia

Nauka i doskonalenie judo, kształtowanie sprawności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

O nas

Klub powstał w sierpniu 2012 roku. Od 2013 r należy do Warszawsko – Mazowieckiego Związku Judo oraz do Polskiego Związku Judo.
Klub prowadzi treningi judo w różnych grupach podzielonych na kategorie wiekowe i poziom zaawansowania. Zajęcia dostosowane są do wieku i stopnia sprawności. W skład kadry szkoleniowej wchodzi dwóch trenerów oraz dwóch instruktorów. Siedziba klubu mieści się w Szkole Podstawowej nr 312 przy ulicy Umińskiego 11 w Warszawie.

Aktuałnosći

Skontaktuj się z nami

ADRES

Władysława Umińskiego 11, 03-982 Warszawa
NIP 113-285-83-12
Regon 146280710

TELEFON

+48 513 778 300

PŁATNOSĆI

Nr konta 93 1020 1127 0000 1802 0216 5694

Skontaktuj się z nami