O nas

Klub powstał w sierpniu 2012 roku.
Od 2013 r należy do Warszawsko – Mazowieckiego Związku Judo oraz do Polskiego Związku Judo.Celem działalności klubu jest prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego.

Nauka i doskonalenie judo, kształtowanie sprawności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Klub prowadzi treningi judo w różnych grupach podzielonych na kategorie wiekowe i poziom zaawansowania. Zajęcia dostosowane są do wieku i stopnia sprawności.

W skład kadry szkoleniowej wchodzi dwóch trenerów oraz dwóch instruktorów.

Siedziba klubu mieści się w Szkole Podstawowej nr 312 przy ulicy Umińskiego 11 w Warszawie.