[special_heading title_content= “ZASADY JUDO” title_color= “” h_tag= “h2” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “0” icon_name= “oshine_diamond” icon_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”rgba(216,0,0,1)”}’ separator_color= “#efefef” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “SJF45YBu7”][/special_heading]

Zasasdy judo opracowane przez prof. Jigoro Kano

W judo obowiązują pewne zasady, którymi należy się kierować, zarówno podczas treningu, zawodów jak i w życiu.

Zasada ogólna:

„Czynić tak, aby jak najbardziej efektywnie współdziałał umysł i ciało”

Trzy podstawowe zasady judo:

Zasada JU„Ustap, aby zwyciężyć”.

Mówi o tym, że jeżeli mocniejszy przeciwnik mnie popchnie, na pewno upadnę do tyłu, nawet, jeśli zablokuję z całej siły. Jeśli natomiast w momencie pchnięcia ustąpię i wykorzystam stratę równowagi przeciwnika do wykonania własnej techniki, to mam szansę na zwycięstwo.
Oczywiście ustąp nie oznacza rezygnacji czy poddania się, ale zastosowania lepszego, bardziej dogodnego rozwiązania.

Zasada SEIRYOKU ZEN’YO„Maksimum skuteczności przy minimum wysiłku”

Zasada ta, mówi, że judo to nie tylko ustępowanie. Polega na doborze i zastosowaniu odpowiednich dla danej sytuacji technik i rozwiązań. Nie będę rzucał przeciwnika pchającego się na mnie w tył, lecz w przód.

Zasada JITA KYOEI„Przez czynienie dobra nawzajem do dobra ogólnego”

Zasada ta mówi o szlachetnych wartościach etyki judo, zabrania używać judo poza treningiem lub walką sportową z wyjątkiem obrony koniecznej. Mówi jeszcze o dbaniu o współćwiczących, szczególnie o naszego partnera.

Siedem zasad filozoficznych, dla zaawansowanych zawodników judo:

  • Wiedza jest kontrolowaniem, a kontrolowanie – zwycięstwem.
  • Kto się boi, jest skazany na porażkę.
  • Tylko ten, który szuka z pokorą wiedzy, jest bliski doskonałości.
  • Kiedy uświadamiasz sobie ze smutkiem, że nie znasz niczego, robisz twój pierwszy krok w nauce.
  • Nigdy nie bądź dumny ze zwycięstwa nad przeciwnikiem. Ten, którego pokonałeś dzisiaj może wygrać z tobą jutro; jedyne zwycięstwo, które przetrwa to przezwyciężenie twojej własnej niewiedzy.
  • Judoka nie może doskonalić się, by walczyć, on walczy by się doskonalić.
  • Zrozum, że ty, który już potrafisz, musisz być cierpliwy, by nauczać swoich umiejętności.