STOPNIE W JUDO


W judo występują stopnie szkoleniowe (KYU) i mistrzowskie (DAN). Po zaliczeniu wszystkich egzaminów na stopnie szkoleniowe można przystąpić do egzaminu na stopień mistrzowski. Do zdobycia kolejnych stopni szkoleniowych wymagane są umiejętności techniczne i odpowiednie wyniki sportowe. 

Opłaty i zasady uzyskiwania stopni w Polsce reguluje Regulamin Polskiego Związku Judo. 

Egzaminy na stopnie 6, 5, 4, 3, 2 KYU mają prawo przeprowadzać licencjonowani trenerzy PZ Judo lub instruktorzy posiadający stopień minimum 1 DAN, 

Egzaminy na 1 KYU są przeprowadzane przez komisje składające się z minimum dwóch osób. Co najmniej jeden z członków komisji winien posiadać minimum 2 DAN. 

REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI KYU W UKS SAKURA

1. Ustala się następujące stopnie kyu :

 • 6 kyu – pas biały
 • 5 kyu – pas żółty
 • 4 kyu – pas pomarańczowy
 • 3 kyu – pas zielony
 • 2 kyu – pas niebieski
 • 1 kyu – pas brązowy

2. Kryteria zdobywania stopni kyu :

 • spełnienie wymagań technicznych i czasowych 6-4 kyu. 
 • spełnienie wymagań technicznych i sportowych 3-1 kyu. 
 • spełnienie kryterium czasowego 6-1 kyu. 

3. Wymagania sportowe :

Uzyskanie minimum 30 punktów w turniejach objętych kalendarzem PZJudo i OZ Judo wg następującego klucza:

 1. Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 stopnie niższym – 1 pkt
 2. Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopień niższym – 2 pkt
 3. Zwycięstwo nad zawodnikiem o równym stopniu – 3 pkt
 4. Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopień wyższym – 4 pkt
 5. Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 lub więcej stopni wyższym – 5 pkt

Posiadanie aktualnego kyu min 6 miesięcy oraz zdobycie w/w pkt.

Zdanie egzaminu technicznego na określone kyu.

Uwaga: osoby, które nie startują w zawodach mają możliwość przystąpienia do egzaminów na stopnie szkoleniowe 3, 2, 1 KYU bez spełnienia warunku sportowego po upływie min. dwóch lat od daty uzyskania poprzedniego stopnia i po uzyskaniu zgody trenera posiadającego licencję PZJudo

4. Wymagania techniczne i kryteria czasowe:

Wymagania na 6 kyu – udział w minimum 30 treningach

PODSTAWY

 1. historii i zasad judo wraz z demonstracją
 2. składanie judogi i wiązanie pasa
 3. pojęcia TORI i UKE
 4. rei ho
 5. shizen (shizen tai, jigo tai)
 6. tai sabaki
 7. ukemi
 8. kumi kata
 9. happo no kuzushi
 10. shintai 

Wymagania na 5 kyu – udział w minimum 50 treningach od uzyskania 6 kyu

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

 1. soto gari
 2. ko soto gari
 3. uchi gari
 4. ko uchi gari
 5. de ashi harai
 6. o goshi 
 1. hon kesa gatame
 2. yoko shiho gatame
 3. kami shiho gatame
 4. tate shiho gatame

wyjścia, obrony i przejścia. 

Wymagania na 4 kyu – udział w minimum 70 treningach od uzyskania 5 kyu

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

 1. uki goshi
 2. tai otoshi
 3. tsuri goshi (o tsuri goshi, ko tsuri goshi) 
 4. harai goshi
 5. ippon seoi nage
 6. sasae tsuri komi ashi
 7. okuri ashi harai
 1. kuzure kesa gatame
 2. kata gatame
 3. ushiro kesa gatame
 4. kuzure yoko shiho gatame
 5. kuzure kami shiho gatame 
 6. kuzure tate shiho gatame 
 7. mune gatame 
 8. ude garami
 9. ude hishigi juji gatame
 10. hadaka jime
 11. ushiro jime
 12. okuri eri jime

wyjścia, obrony, przejścia 

Wymagania na 3 kyu – w trybie zawodniczym, po spełnieniu kryterium sportowego

 – w trybie rekreacyjnym po upływie min. 2 lat od uzyskania 4 kyu

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

 1. uchi mata
 2. ashi guruma
 3. tomoe nage 
 4. sukui nage
 5. uki otoshi
 6. ushiro goshi 

podstawowe renraku waza i henka waza oparte o dotychczas poznane rzuty 

 1. ude hishigi ude gatame
 2. ude hishigi hiza gatame
 3. ude hishigi waki gatame
 4. nami juji jime 
 5. gyaku juji jime
 6. kata juji jime
 7. tsukkomi jime
 8. sankaku jime

fusegi przeciwko w/w chwytom 

Wymagania na 2 kyu – w trybie zawodniczym, po spełnieniu kryterium sportowego

 – w trybie rekreacyjnym po upływie min. 2 lat od uzyskania 3 kyu

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

 1. sode tsuri komi goshi
 2. ko soto gake
 3. hiza guruma
 4. yoko otoshi 
 5. tani otoshi
 6. harai tsurikomi ashi
 7. yoko wakare
 8. sumi gaeshi
 9. yoko guruma
 10. koshi guruma 

podstawowe renraku waza i henka waza oparte o dotychczas poznane rzuty 

 1. ude hishigi hara gatame
 2. ude hishigi ashi gatame
 3. ude hishigi sankaku gatame
 4. ude hishigi te gatame
 5. ashi garami
 6. sode guruma jime
 7. ryo te jime (morote jime)
 8. kata te jime

fusegi przeciwko w/w chwytom

Wymagania na 1 kyu – w trybie zawodniczym, po spełnieniu kryterium sportowego

 – w trybie rekreacyjnym po upływie min. 2 lat od uzyskania 2 kyu

NAGE-WAZA

 1. utsuri goshi
 2. soto makikomi
 3. soto guruma
 4. uki waza 
 5. ura nage
 6. sumi otoshi
 7. kata guruma
 8. yoko gake 

podstawowe renraku waza i henka waza oparte o dotychczas poznane rzuty

 1. kataha jime
 2. koshi jime
 3. kesa garami
 4. kami sankaku gatame
 5. tate sankaku gatame
 6. yoko sankaku gatame

fusegi przeciwko w/w chwytom

 1. Stopnie mistrzowskie

stopień

japońska nazwa

kolor pasa

lub kolor

I dan

shodan

czarny

 

II dan

nidan

czarny

 

III dan

sandan

czarny

 

IV dan

yodan

czarny

 

V dan

godan

czarny

 

VI dan

rokudan

czerwono

biały

czarny

VII dan

shichidan

czerwono

biały

czarny

VIII dan

hachidan

czerwono

biały

czarny

IX dan

kudan

czerwony

czarny

X dan

judan

czerwony

czarny