SŁOWNICZEK


LICZEBNIKI JAPOŃSKIE

  1. ichi (iczi)
  2. ni
  3. san
  4. shi (szi)
  5. go
  6. roku
  7. shichi (sziczi)
  8. hachi (haczi)
  9. kyu
  10. ju (dżu)

Judo – łagodna droga, droga do zwinności
Ju – łagodność, zwinność, nie stawianie oporu
Do – droga postępowania, sposób osiągnięcia czegoś
Judoka – uprawiający judo
Judogi – ubiór do judo
Keikogi – bluza judogi
Zubon – spodnie judogi
Obi – pas
Eri –
kołnierz
Rei –
ukłon, pozdrowienie
Tachi-rei/ritsurei –
ukłon w pozycji stojącej
Za-rei –
ukłon w pozycji siedzącej
Seiza –
siad w klęku
Tori – wykonujący technikę, ćwiczenie
Uke – współćwiczący, partner tori
Kyu – stopień, ranga
Dan – stopień, poziom, klasa, stopień mistrzowski
Dojo – sala judo
Tatami – mata
Ukemi – pady
Koho/ushiro-ukemi – pad w tyłu
Yoko-ukemi – pad na bok
Mae-ukemi – pad w przód
Zempo-kaiten-ukemi – pad w przód z przewrotem
Shizentai – postawa naturalna
Shizen-hontai – zasadnicza postawa naturalna
Migi-shizentai – prawa postawa naturalna
Hidari-shizentai – lewa postawa naturalna
Jigotai – postawy obronne
Jigo-hontai –
podstawowa postawa obronna
Migi-jigotai –
prawa postawa obronna
Hidari-jigotai –
lewa postawa obronna
Shintai –
poruszanie się po macie
Ayumi-ashi –
zwykły krok przestawny
Tsugi-ashi – krok dostawny
Suri-ashi – krok przestawny
Tai-sabaki – obroty ciała
Kumi-kata –
uchwyt za judogi
Kuzushi –
wychylenie, wytrącenie przeciwnika z równowagi
Tsukuri – wejście do rzutu
Kake –
końcowa faza rzutu
Kata – ścisła, zasadnicza forma nauczania
Uchi-komi – powtórzenia
Yaku-soku-geiko – ćwiczenie rzutów w ruchu
Randori – ćwiczenia wolne
Kakari-geiko – gdy tori stale atakuje
Tandoku renshu – wykonywanie ruchów bez partnera np. wejścia do rzutów
Hajime – rozpocząć walkę
Mate – puść, czekaj
Sono mama – nie ruszać się „bezruch”, używana tylko w ne-waza (w parterze)
Yoshi – wznowienie walki, dalej
Toketa – koniec trzymania, przerwanie
Osaekomi – trzymanie
Shido – upomnienie, kara
Hansoku-make – dyskwalifikacja, przegrana za naruszenie przepisów walki
Ippon – wygrana przed czasem
Sore-made – koniec walki
Maitta – poddaję się
Tokui-waza – ulubiona, najlepiej opanowana technika
Waza – umiejętność, technika
Nage-waza – techniki rzutów
Tachi-waza – techniki rzutów w pozycji stojącej
Te-waza – techniki ręczne
Koshi-waza – techniki biodrowe
Ashi-waza – techniki nożne
Sutemi-waza – techniki rzutów z poświęceniem
Ma-sutemi-waza – techniki z upadkiem atakującego na plecy
Yoko-sutemi-waza – techniki z upadkiem atakującego na bok
Katame-waza – techniki obezwładniania
Ne-waza – techniki w parterze
Osae-komi-waza: techniki trzymań
Shime-waza – techniki duszeń
Kansetsu-waza – techniki dźwigni
Renschu – trening, ćwiczenie,
Randori – wolne ćwiczenie; ćwiczenie technik judo w warunkach zbliżonych do walki
Renraku-waza – techniki łączone, kombinacje
Renzoku-waza – kontynuacja techniki, seria technik